sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ lãnh đạo

 • Ông

  Phạm Ngọc Bình

  Chủ tịch HĐQT

 • Ông

  Phạm Ngọc Bình

  Tổng Giám Đốc

  Ông

  Nguyễn Ngọc Quỳnh

  Phó Tổng Giám Đốc Thường trực

  Ông

  Dương Đức Quang

  Phó Tổng Giám Đốc

  Ông

  Nguyễn Đức Dũng

  Phó Tổng Giám Đốc

Giới thiệu về MXV

Lời chào

Sơ đồ tổ chức