sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Dịch vụ

Quản lý ký quỹ và Thanh toán bù trừ xuyên suốt, chuyên nghiệp và minh bạch. 


Dịch vụ giao nhận hàng hóa an toàn, đảm bảo chất lượng, lộ trình giao nhận chi tiết và tuân thủ thông lệ quốc tế.


Đối tác phần mềm uy tín trên thế giới, cung cấp công cụ giao dịch hiện đại, chuẩn xác, thân thiện với người dùng. 


Trang bị kiến thức và đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin thị trường.