sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khối lượng giao dịch

Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX)

Biểu đồ

Từ:

Đến:

Đơn vị khối lượng: Lot

Bảng số liệu

Khối lượng giao dịch 2020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-02
Ngô CBOT 9,064,203 5,978,688 8,256,323 8,792,836 5,245,696 8,734,315 0
Ngô mini CBOT 26,901 27,727 54,301 47,035 34,711 71,990 0
Đậu tương CBOT 4,432,907 5,669,605 7,545,055 4,910,512 6,102,357 5,400,484 0
Bạc COMEX 4,633,826 2,183,496 1,645,627 2,139,688 1,682,020 2,028,397 0
Bạch kim NYMEX 301,382 453,351 271,140 277,596 466,080 287,469 0
Đậu tương Mini CBOT 36,692 67,223 85,378 62,230 68,207 94,052 0
Lúa mì Mini CBOT 13,658 13,972 19,771 19,078 18,641 22,187 0
Lúa mì CBOT 3,292,530 2,253,781 2,749,394 3,199,489 2,059,616 2,440,660 0
Dầu đậu tương CBOT 2,316,302 2,775,410 2,674,099 2,926,967 2,898,686 2,635,636 0
Khô đậu tương CBOT 2,244,213 2,847,205 2,570,344 2,454,812 2,507,800 1,927,940 0
Quặng sắt SGX 3,098,482 1,496,118 917,960 1,119,264 1,809,860 950,038 0
Đồng COMEX 2,322,521 1,984,484 1,837,177 2,214,470 1,551,708 1,846,801 0
Cao su TSR20 SGX 271,496 134,898 192,722 158,327 148,575 164,220 0
Cacao ICE US 916,850 661,515 791,450 996,174 595,149 697,054 0
Bông ICE US 476,008 508,333 701,383 828,278 493,784 678,039 0
Cao su RSS3 OSE 84,764 89,479 157,394 124,915 97,267 74,193 0
Cà phê Robusta ICE EU 428,472 326,479 451,939 299,750 328,598 366,361 0
Đường ICE US 2,424,870 3,936,746 2,522,252 2,033,785 1,694,798 2,577,200 0
Cà phê Arabica ICE US 1,259,794 1,001,186 829,123 1,139,719 635,722 789,092 0
Dầu WTI NYMEX 15,727,607 17,103,060 17,062,994 17,680,268 15,434,149 18,924,424 0
Dầu WTI mini NYMEX 178,415 252,209 306,991 300,288 279,470 271,165 0
Xăng pha chế NYMEX 3,613,202 3,361,670 3,635,087 3,385,991 3,438,581 3,772,109 0
Khí tự nhiên NYMEX 9,607,233 9,345,828 9,313,292 8,484,666 9,454,851 7,930,846 0
Dầu ít lưu huỳnh ICE EU 5,679,884 7,319,132 7,033,847 6,489,341 5,184,002 6,427,048 0
Dầu Brent ICE EU 12,991,196 15,864,474 16,652,537 18,386,586 15,376,707 19,799,547 0