Bảng phí

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán Hợp đồng tương lai

Thông tin chi tiết
Sản phẩm Phí và Thuế / Lot Tổng phí / Lot
Phí bù trừ Phí môi giới Thuế
Ngô CBOT 0 350.000
Ngô Mini CBOT 0 300.000
Đậu tương 0 350.000
Đậu tương mini 0 300.000
Dầu đậu tương 0 350.000
Khô đậu tương 0 350.000
Lúa mỳ 0 350.000
Lúa mỳ mini 0 300.000
Cà phê Robusta 0 350.000
Cà phê Arabica 0 350.000