sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin thành viên

24/12/2020

Sáng ngày 19/12/2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã trao giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh mới cho Công ty Cổ phần Giao dịch...

26/05/2020

Sáng nay, ngày 22/05/2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã trao giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh mới cho Công ty cổ phần Tư...

06/05/2020

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổ chức trao giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư SGNX (SGNX).

31/03/2020

Sáng nay, ngày 31/03/2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã trao giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh mới cho Công ty TNHH Ishare Việt...

07/03/2020

Ngày 07/03/2020, Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh (HCT) đã tổ chức khai trương chi nhánh mới tại Ninh Bình.

02/03/2020

Vừa qua, ngày 01/03/2020 Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi (GCL) khai trương chi nhánh thứ 05 tại Thanh Hóa.

29/12/2019

Nhân dịp năm mới 2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam kính chúc quý khách hàng, đối tác năm mới An khang, Thịnh vượng!