sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...

30/05/2020

Trong hai ngày 28 và 29/05/2020 tại Hội trường Emerald, Khách sạn Lotte, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổ chức Hội nghị Tập huấn...

28/05/2020

Trong hai ngày 28 và 29/05/2020 tại Hà Nội, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổ chức Hội nghị Tập huấn cho Thành viên Kinh doanh và...

27/04/2020

Ngày 27/04/2020, Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã họp và đưa ra quyết định về việc gia...

15/04/2020

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam với vài trò quản lý, giám sát hoạt động của các Thành viên kinh doanh và Thành viên Môi giới nhằm...

10/04/2020

Ngày 10/04/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm của Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa...

07/04/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam  

03/04/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam