sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

Thông báo về việc biến động giá hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của sản phẩm Ngô chạm biên độ giao dịch trong phiên giao dịch ngày 12/01/2021.

13/01/2021

Ngày 13/01/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Thông báo v/v biến động giá hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của sản phẩm Ngô chạm biên độ giao dịch trong phiên giao dịch ngày 12/01/2021.

Nội dung chính của Thông báo như sau:

  • Trong phiên giao dịch ngày 12/01/2021, giá các HĐ của sản phẩm Ngô đã biến động mạnh, tăng chạm mức trần biên độ giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch nước ngoài và Quyết định số 424/QĐ/TGĐ-MXV ngày 02/11/2021 của MXV. Khi giá chạm biên độ, thị trường sẽ mất thanh khoản do chỉ có khối lượng đặt theo một chiều mà không có khối lượng chiều ngược lại tương ứng nên KH không thể vào lệnh MKT để cắt lỗ mà chỉ có thể đặt lệnh có giá giới hạn trong biên độ giao dịch.
  • Đối với nhóm Nông sản, khi giá chạm mức biên độ ban đầu trong phiên giao dịch ngày T thì phiên ngày giao dịch ngày T+1 sẽ áp dụng biên độ giá mở rộng, được quy định chi tiết trong Quyết định số 424/QĐ/TGĐ-MXV ngày 02/11/2021 của MXV.
  • MXV khuyến nghị Quý Thành viên chủ động theo dõi diễn biến thị trường đồng thời cập nhật các quy định liên quan đến biên độ giá của Sở Giao dịch nước ngoài và MXV đặc biệt trong những phiên biến động mạnh như vừa qua để kịp thời xử lý các tài khoản vi phạm tỷ lệ ký quỹ.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...