sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGUYỄN HOÀNG CÔNG
Tổng Giám đốc
KHEN THƯỞNG
BỞI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
BỞI MXV
TUÂN THỦ
TUÂN THỦ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Ngày Nội dung Ghi chú
14/11/2019 Hoàn thiện hồ sơ Thành viên và hợp đồng mở tài khoản theo kế hoạch kiểm tra hoạt động của Bộ Công Thương đối với MXV và Thành viên Đã thực hiện
TUÂN THỦ MXV
Ngày Nội dung Ghi chú
31/12/2020 Xử lý vi phạm Thành viên v/v không tuân thủ quy định về quản trị rủi ro của MXV Quyết định
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Ngày Hoạt động Ghi chú
14/08/2020 Thành lập Chi nhánh Hà Nội Quyết định chứng nhận
21/07/2020 Thành lập Chi nhánh Cần Thơ Quyết định chứng nhận
03/07/2020 Thành lập Văn phòng đại diện tại Lâm Đồng Quyết định chứng nhận
04/06/2020 Được chấp thuận giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng Thông báo chấp thuận
15/05/2020 Thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động Quyết định chứng nhận
26/08/2019 Chính thức trở thành Thành viên Kinh doanh của MXV  
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Ngày Hoạt động Ghi chú
17/08/2020 Khai trương Chi nhánh Hà Nội Tin tức
Thành viên kinh doanh
Công ty Cổ phần Saigon Futures
Mã: 002
Đang hoạt động
506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh