sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Thanh toán bù trừ

Để tham gia giao dịch trên thị trường phái sinh hàng hóa, nhà đầu tư phải lập tài khoản ký quỹ và nộp tiền ký quỹ cho Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam thông qua Thành viên kinh doanh. Trung tâm Thanh toán bù trừ sẽ chịu trách nhiệm quản lý ký quỹ tập trung và thanh toán bù trừ cho các Thành viên kinh doanh và nhà đầu tư. Nguyên tắc hạch toán xuyên suốt của Trung tâm Thanh toán bù trừ là hạch toán theo giá thị trường (Mark-to-market Settlement), đảm bảo tính minh bạch và theo sát diễn biến giá cả hợp đồng ký hạn hàng hóa trên thị trường thế giới. Khi nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua/bán đối với một hợp đồng kỳ hạn, lãi/lỗ dự kiến sẽ phát sinh khi thị giá của hợp đồng kỳ hạn thay đổi, do đó làm ký quỹ khả dụng và giá trị ròng ký quỹ biến thiên tương ứng.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tài khoản giao dịch của khách hàng sẽ được hạch toán hàng ngày một cách cụ thể và chi tiết. Một bản sao kê sẽ được gửi hàng ngày tới hòm thư điện tử của khách hàng, chi tiết hóa thông tin giao dịch được ghi nhận trên hệ thống như: các lệnh đã khớp trong phiên, nộp/rút trong phiên, số trạng thái đóng, lãi/lỗ thực tế, số trạng thái mở, lãi/lỗ dự kiến… Từ đó, số dư tài khoản ký quỹ cuối phiên sẽ được tính toán và kết chuyển thành số dư ký quỹ đầu phiên ngày hôm sau. Sao kê là chính là căn cứ để nhà đầu tư đối soát tình hình tăng/giảm giá trị ký quỹ trên tài khoản giao dịch của mình.

Nghiệp vụ thanh toán bù trừ được thực hiện liên tục trong suốt thời gian giao dịch của nhà đầu tư, kể cả khi nhà đầu tư đã tất toán toàn bộ vị thế nắm giữ. Sao kê sẽ được gửi cho đến khi nhà đầu tư rút toàn bộ số dư khỏi tài khoản ký quỹ. Khi tỷ lệ ký quỹ xuống dưới mức an toàn theo quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, hệ thống sẽ gửi yêu cầu bổ sung ký quỹ (margin call) tới nhà đầu tư. Nhờ đó, rủi ro thanh toán của hệ thống và của nhà đầu tư được giảm thiểu tối đa và kiểm soát liên tục.