sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thực hiện kiểm tra định kỳ các Thành viên kinh doanh trên toàn quốc

01/12/2020

Trong thời gian từ ngày 26/10/2020 đến ngày 26/11/2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tiến hành kiểm tra định kỳ hoạt động của các Thành viên kinh doanh trên toàn quốc.

Nhằm thực hiện chức năng quản lý, giám sát thị trường giao dịch hàng hóa của MXV và đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động của các Thành viên Kinh doanh, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã thành lập Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Ngọc Quỳnh –  Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn và đại diện các Khối Nghiệp vụ của Sở để kiểm tra hoạt động của Thành viên Kinh doanh.

Nội dung cụ thể như sau:

 1. Các TVKD trong đợt kiểm tra:

- Khu vực miền Nam: 

 • 003: Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi
 • 010: Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa VNF
 • 012: Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh

- Khu vực Tây Nguyên:

 • 006: Công ty TNHH FSC An Lộc Gia Lai
 • 007: Công ty TNHH thương mại TVT Gia Lai

- Khu vực miền Bắc:

 • 009: Công ty cổ phần dịch vụ HT Việt Nam
 • 015: Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ FTV
 • 018: Công ty TNHH Ishare Việt Nam
 • 023: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Dsmart Việt Nam
 1. Hình ảnh đợt kiểm tra: theo file đính kèm
 2. Thời gian đợt kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 26/10/2020 đến ngày 26/11/2020
 3. Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở của các TVKD
 4. Nội dung kiểm tra:
 • Kiểm tra về hồ sơ pháp lý; Cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV; Cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân sự; Quản lý kinh doanh, quản lý tài chính và kiểm tra về việc thực hiện các nghiệp vụ trong giao dịch của TVKD
 • Trao đổi những khó khăn trong quá trình hoạt động thực tế và ghi nhận những ý kiến, đề xuất của TVKD.
 1. Đánh giá sơ bộ của Đoàn kiểm tra:
 • Các TVKD đã thực hiện việc lưu trữ hồ sơ pháp lý, hợp đồng mở tài khoản giao dịch và giấy tờ ký với khách hàng đầy đủ, tổ chức phòng/ban đạt yêu cầu MXV đặt ra.
 • Để thực hiện tốt việc Quản lý rủi ro các TVKD đã phân ca trực giao dịch để hỗ trợ khách hàng đầy đủ trong các khung giờ giao dịch.
 • Qua quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra của MXV đã yêu cầu các TVKD xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ như quy trình đóng/mở tài khoản giao dịch, quy trình nộp/rút tiền, quy trình quản lý rủi ro; Đề nghị các TVKD thực hiện việc lưu trữ đầy đủ các chứng từ phản ánh chi tiết các giao dịch của khách hàng và cho chính mình; Nhắc nhở các TVKD thực hiện đúng về việc sử dụng thương hiệu của MXV trong  các Bảng, biển hiệu và các ấn phẩm truyền thông… Đồng thời yêu cầu các Thành viên Kinh doanh hoạn thiện các đề nghị, yêu cầu của Đoàn kiểm tra và báo cáo MXV trước ngày 30/12/2020.
 • Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các Thành viên Kinh doanh để từ đó có những giải pháp cụ thể hỗ trợ các TVKD nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa của Việt Nam ngày càng bền vững.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra:

Tin MXV

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...