sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Học viện Chính sách và Phát triển

25/09/2020

Ngày 25/09/2020, tại Trụ sở số 106 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ký kết hợp tác về vấn đề đào tạo, nghiên cứu, tư vấn với Học viện Chính sách và Phát triển (APD).

Đại diện Ban lãnh đạo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có ông Đặng Việt Hưng – Tổng giám đốc, ông Nguyễn Đức Dũng – Phó Tổng Giám đốc và một số Cán bộ Lãnh đạo khác, đã đón tiếp Thầy Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện, Cô Phạm Mỹ Hằng Phương – Phó trưởng khoa Tài chính – Đầu tư cùng một số Cán bộ, Giảng viên khác của APD.

Thầy Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (bên trái) và Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (bên phải) ký thỏa thuận hợp tác về Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn

Nhằm phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của hai bên, xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp trong giao dịch hàng hóa giai đoạn 2020 – 2025, MXV và APD muốn cùng nhau hỗ trợ, hướng tới việc phổ cập chuyên môn cán bộ nhân viên, đồng thời, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn và phát triển thương mại hàng hóa tại Việt Nam.

Về phía Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, MXV phối hợp với APD đề xuất và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, thị trường, chương trình dự án có khả năng ứng dụng cao phục vụ phát triển lĩnh vực giao dịch hàng hóa và xu hướng kinh tế xã hội, phù hợp với thế mạnh hai bên.

Thêm vào đó, MXV sẽ tham gia giảng dạy, đánh giá chất lượng đào tạo học viên, cùng APD xây dựng và hiệu chỉnh chương trình đào tạo, xem xét cấp học bổng cho một số học viên có kết quả xuất sắc, để tạo nguồn nhân lực cho thị trường hàng hóa, tài chính nói chung.

Về Học viện Chính sách và Phát triển, APD được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

APD hỗ trợ MXV xây dựng chương trình đào tạo ngắn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên của hai bên, kết hợp với việc tổ chức hội thảo chuyên đề về hoạt động giao dịch hàng hóa của Việt Nam và Quốc tế.

Trên hết, thỏa thuận này mở ra cơ hội đồng hành quan trọng giữa Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và Học viện Chính sách và Phát triển, để kiến tạo thêm nhiều thành công mới cho cả hai bên trong tương lai.

Một số hình ảnh trong buổi lễ ký kết hợp tác giữa Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và Học viện Chính sách và Phát triển:

 Tin MXV

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...