sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam chính thức cung cấp dịch vụ tin tức MXV News

02/11/2020

Ngày 01/11/2020, với vai trò là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch tập trung, quy mô cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chính thức triển khai Phần mềm tin tức MXV News với 2 phiên bản sau:

 

Màn hình đăng nhập phiên bản Ứng dụng Android

Dịch vụ được vận hành bởi Trung tâm tin tức, trực thuộc MXV, sẽ là bệ phóng thúc đẩy thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam phát triển đột phá, lan tỏa và bền vững. Các user đã có thể bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ miễn phí. 

MXV News cung cấp các thông tin chính xác, nhanh chóng và đầy đủ trên đa nền tảng sẽ giúp nhà đầu tư đạt hiệu quả trong các nghiệp vụ giao dịch và bảo hiểm rủi ro trên thị trường hàng hóa.

Tin tức độc quyền thị trường giao dịch hàng hóa được cập nhật miễn phí

Đây là phần mềm tin tức độc quyền của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, triển khai miễn phí tới toàn bộ thị trường giao dịch hàng hóa trong nước, nhằm cung cấp kiến thức và công cụ giúp các Công ty Thành viên và Nhà đầu tư nâng cao hiệu quả trong giao dịch.

Tin MXV

Tin tức liên quan

Tin MXV

02/03/2020

Diễn biến thị trường các mặt hàng Nguyên liệu, Kim loại, Nông sản, Năng lượng toàn cầu; Thống kê biến động giá kết thúc phiên...

Tin MXV

28/02/2020

Diễn biến thị trường các mặt hàng Nguyên liệu, Kim loại, Nông sản, Năng lượng toàn cầu; Thống kê biến động giá kết thúc phiên...

Tin MXV

03/03/2020

Diễn biến thị trường các mặt hàng Nguyên liệu, Kim loại, Nông sản, Năng lượng toàn cầu; Thống kê biến động giá kết thúc...