sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam chấm dứt đình chỉ toàn bộ hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế

20/07/2021

Ngày 20/07/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Thông báo 324/TB/TGĐ-MXV về việc kết thúc thời hạn đình chỉ toàn bộ hoạt động giao dịch của Thành viên Kinh doanh Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế (trước là Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa FCI) - TVKD mã số: 031

Nội dung chính của Thông báo như sau:

  • Kể từ ngày 21/07/2021 Thành viên Kinh doanh 031 được thực hiện hoạt động giao dịch bình thường tại MXV.
  • Yêu cầu Thành viên Kinh doanh 031 nghiêm túc tuân thủ: (i) Quy định pháp luật Việt Nam; (ii) Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; (iii) Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.

Tin MXV

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...