Vận tải hàng hóa

Sở MXV sẽ đảm bảo cung cấp cho bên mua và bên Bán những công ty Logistics có uy tín.


Mô tả dịch vụ

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cung cấp đầy đủ các phương thức thanh toán theo yêu cầu của Nhà đầu tư. 

Ngân hàng thanh toán cho giao dịch hàng hóa tại MXV là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) với những ưu điểm:
 - Hệ thống thanh toán nhanh nhất và an toàn, tiện dụng hiện nay tại Việt Nam
 - Thuận tiện mở tài khoản nhờ vào hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước 
 - Dễ dàng và nhanh chóng chuyển khoản theo kết quả giao dịch với các thị trường trong nước và quốc tế liên thông với MXV
 - Các Ngân hàng vận hành quản trị rủi ro tốt
 - Với hệ thống chi nhánh của Ngân hàng thanh toán rộng khắp, nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn hơn cho việc sử dụng dịch vụ

Trong trường hợp chuyển giao vật chất, Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm ủy thác cho Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam triển khai, nhờ vào những thế mạnh sau:
 - MXV có kết nối tới 120 điểm chuyển giao hàng hóa trọng diểm toàn cầu
 - Hệ thống kho bãi quốc tế liên thông với MXV đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế 
 - Hệ thống vận tải hàng hóa dịch vụ chuyên nghiệp
 
Nhà đầu tư cần lưu ý xác định địa điểm vận chuyển và thời gian nhận được hàng hóa.