Thanh toán bù trừ

Liệt kê tất cả các khoản phải trả của tất cả các bên, so các khoản phải thu và phải trả của mỗi bên và mỗi bên chỉ thực hiện thu hay trả phần chênh lệch.


Mô tả dịch vụ

Bù trừ và thanh toán là công việc được thực hiện thường xuyên sau mỗi ngày giao dịch Hợp đồng tương lai hàng hóa (HĐTL HH) tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Để thực hiện công tác bù trừ và thanh toán, ngay sau khi kết thúc ngày giao dịch, toàn bộ dữ liệu về kết quả giao dịch HĐTL HH trong ngày của các Thành viên kinh doanh (TVKD) được tập hợp về Trung tâm thanh toán bù trừ (TT TTBT) - đơn vị trực thuộc MXV để xử lý.

Nguyên tắc chung: Sau khi kết thúc ngày giao dịch, TT TTBT sẽ chốt sổ để bù trừ và thanh toán cho từng TVKD, chi tiết đến từng HĐTL HH của từng tài khoản giao dịch khách hàng. Các khoản lãi/lỗ hàng ngày là tổng các khoản lãi/lỗ từ các vị thế giao dịch đóng và các vị thế giao dịch mở trong ngày.

Nguyên tắc bù trừ vị thế: TT TTBT thực hiện bù trừ các vị thế trên tài khoản giao dịch của TVKD, khách hàng của TVKD theo nguyên tắc “Các vị thế đối ứng của cùng một HĐTL HH có cùng thời điểm đáo hạn trên cùng một tài khoản giao dịch đó, được tự động bù trừ với nhau để xác định vị thế ròng HĐTL HH trên tài khoản giao dịch đó”.

Nguyên tắc thanh toán lãi/lỗ vị thế: Việc thanh toán lãi/lỗ vị thế được thực hiện bằng tiền VND vào ngày làm việc liền kề sau ngày thông báo khoản lãi/lỗ vị thế theo nguyên tắc:

- TVKD bên lỗ phải chuyển trả đủ tiền vào Tài khoản trung gian thanh toán bù trừ của MXV.
- TVKD bên lãi được nhận đủ tiền do MXV chuyển đến từ Tài khoản trung gian thanh toán bù trừ.

Và để minh bạch thông tin nhằm tránh rủi ro cho các khoản tiền ký quỹ của TVKD và khách hàng, MXV đã ký hợp đồng hợp tác với các định chế tài chính làm Ngân hàng thanh toán cho các giao dịch HĐTL HH của MXV. Các khoản tiền ký quỹ của từng TVKD và khách hàng TVKD sẽ được quản lý và theo dõi tách bạch tại các chi nhánh lớn của định chế tài chính nơi các TVKD hoạt động.

TẢI NGAY APP GIAO DỊCH MXV TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
Đã có Phiên bản dành cho cả IOS và Android
TẢI NGAY

Các dịch vụ khác
Các dịch vụ sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV cung cấp

MXV là sở giao dịch hàng hóa đầu tiên và duy nhất được cập nhật và kết nối với các đối tác quốc tế

Đây là dịch vụ nhằm đảm bảo hàng hóa của bên bán giao cho bên Mua đúng chủng loại, phẩm chất, quy cách được thỏa thuận.

Sở MXV sẽ đàm bỏa cung cấp cho bên Mua và bên bán những công ty Logistics có uy tín

Đây là dịch vụ nhằm đảm bảo hàng hóa của bên bán giao cho bên Mua đúng chủng loại, phẩm chất, quy cách được thỏa thuận.

MXV làm việc với các Sở giao dịch hàng đầu Thế giới, và được hưởng hệ thống kết nối và cập nhật những cong nghệ giao dịch tiên tiến và hiện đại nhất.

Số liệu thống kê
Thị trường quốc tế
Tháng Giá Thay đổi
10/2017 49.273.276 -
09/2017 49.668.534 -
08/2017 52.344.479 -
07/2017 52.553.466 -
06/2017 51.056.482 -
05/2017 49.259.646 -
04/2017 51.871.986 -
03/2017 53.450.748 -
01/2017 54.245.808 -
02/2017 53.330.353 -1,72 %
12/2016 51.006.506 -
Tháng Giá Thay đổi
07/2018 174.90 -
08/2018 170.70 -2,46 %
09/2018 172.70 +1,16 %
10/2018 161.80 -6,74 %
06/2018 189.50 -
05/2018 187.70 -
04/2018 184.00 -
03/2018 194.30 -
02/2018 194.20 -
01/2018 207.00 -
12/2017 198.00 -
10/2017 183.35 -
11/2017 196.10 +6,50 %
01/2017 286.52 -
02/2017 303.38 +5,56 %
03/2017 263.15 -15,29 %
04/2017 247.45 -6,35 %
05/2017 234.86 -5,36 %
06/2017 192.57 -21,96 %
07/2017 195.91 +1,70 %
08/2017 205.71 +4,76 %
09/2017 208.10 +1,15 %
12/2016 249.29 -