Kiểm định

Đây là dịch vụ nhằm đảm bảo hàng hóa của bên Bán giao cho bên Mua đúng chủng loại, phẩm chất, quy cách được thỏa thuận.


Mô tả dịch vụ

Hàng hóa khi được đưa lên sàn giao dịch đều phải có những tiêu chuẩn nhất định về chất lượng. Do đó, cần có những bộ tiêu chuẩn và có sự kiểm định kỹ càng để đánh giá chính xác chất lượng hàng hóa là tài sản cơ sở do bên bán cung cấp trong hợp đồng. Sau khi đã được bên bán chấp nhận chuyển hàng và bên mua đồng ý nhận hàng, hàng hóa sẽ được vận chuyển về khu vực kiểm định và lưu trữ hàng hóa.

Kiểm định hàng hóa là quá trình xem xét, đánh giá và xác định sự phù hợp của hàng hóa về các tiêu chuẩn đã được quy định của mỗi loại mặt hàng với mỗi hợp đồng đã được giao dịch. Hàng hóa sau khi kiểm định sẽ được lưu trữ tại kho và được bảo quản cẩn thận chờ tới ngày bên mua đến nhận hàng. Trên thế giới, kiểm định và lưu trữ hàng hóa do Sở giao dịch hàng hóa cung cấp, là một trong những dịch vụ cần thiết cho quy trình giao nhận hàng hóa, hỗ trợ cho bên bán, bên mua và cả Sở giao dịch hàng hóa.

Hàng hóa được kiểm định, kiểm tra chất lượng, số lượng, khối lượng đúng với những tiêu chuẩn đã quy định tại đặc tả hợp đồng. Quá trình kiểm định nhằm đánh giá đúng hàng hóa, phát hiện kịp thời và loại bỏ những lô hàng chưa đạt tiêu chuẩn, giúp khách hàng có thời gian để bổ sung và cung cấp. Những tiêu chuẩn này đều đã được quy chuẩn và là thước đo chung cho các loại hàng hóa trên thế giới và Việt Nam nhằm hạn chế quá nhiều tiêu chuẩn cùng áp dụng vào một mặt hàng được giao dịch. Thông tin về hàng hóa được ghi nhận và lưu trữ được chuyển nhanh chóng đến Sở để thông tin cho các bên tham gia trong quá trình giao nhận hàng vật chất.

Với những quy trình nhanh chóng, thủ tục và giấy tờ không quá phức tạp, hàng hóa giao dịch qua Sở giao dịch sẽ được đánh giá chính xác, lưu trữ cẩn thận và giao hàng đúng thời điểm với các mốc thời gian được quy định rõ ràng.s

TẢI NGAY APP GIAO DỊCH MXV TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
Đã có Phiên bản dành cho cả IOS và Android
TẢI NGAY

Các dịch vụ khác
Các dịch vụ sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV cung cấp

MXV là sở giao dịch hàng hóa đầu tiên và duy nhất được cập nhật và kết nối với các đối tác quốc tế

Liệt kê tất cả các khoản phải trả của tất cả các bên, so các khoản phải thu và phải trả của mổi bên và mỗi bên chỉ thực hiệ thu hay trả phần chênh lệch

Sở MXV sẽ đàm bỏa cung cấp cho bên Mua và bên bán những công ty Logistics có uy tín

Đây là dịch vụ nhằm đảm bảo hàng hóa của bên bán giao cho bên Mua đúng chủng loại, phẩm chất, quy cách được thỏa thuận.

MXV làm việc với các Sở giao dịch hàng đầu Thế giới, và được hưởng hệ thống kết nối và cập nhật những cong nghệ giao dịch tiên tiến và hiện đại nhất.

Số liệu thống kê
Thị trường quốc tế
Tháng Giá Thay đổi
10/2017 49.273.276 -
09/2017 49.668.534 -
08/2017 52.344.479 -
07/2017 52.553.466 -
06/2017 51.056.482 -
05/2017 49.259.646 -
04/2017 51.871.986 -
03/2017 53.450.748 -
01/2017 54.245.808 -
02/2017 53.330.353 -1,72 %
12/2016 51.006.506 -
Tháng Giá Thay đổi
07/2018 174.90 -
08/2018 170.70 -2,46 %
09/2018 172.70 +1,16 %
10/2018 161.80 -6,74 %
06/2018 189.50 -
05/2018 187.70 -
04/2018 184.00 -
03/2018 194.30 -
02/2018 194.20 -
01/2018 207.00 -
12/2017 198.00 -
10/2017 183.35 -
11/2017 196.10 +6,50 %
01/2017 286.52 -
02/2017 303.38 +5,56 %
03/2017 263.15 -15,29 %
04/2017 247.45 -6,35 %
05/2017 234.86 -5,36 %
06/2017 192.57 -21,96 %
07/2017 195.91 +1,70 %
08/2017 205.71 +4,76 %
09/2017 208.10 +1,15 %
12/2016 249.29 -