Kiểm định

Đây là dịch vụ nhằm đảm bảo hàng hóa của bên Bán giao cho bên Mua đúng chủng loại, phẩm chất, quy cách được thỏa thuận.


Mô tả dịch vụ

Kiểm định hàng hóa là quá trình xem xét, đánh giá và xác định sự phù hợp của hàng hóa với các tiêu chuẩn đã được quy định tại Hợp đồng. Giao dịch tập trung trên Sở Giao dịch Hàng hóa là giao dịch trên các hợp đồng đã được tiêu chuẩn hóa, nhằm đảm bảo tính thanh khoản của hợp đồng. Do đó, Hàng hóa quy định trong hợp đồng mẫu niêm yết trên sàn giao dịch đều phải có những tiêu chuẩn nhất định về chất lượng theo đúng thông lệ chuyển giao hàng hóa quốc tế, đáp ứng thanh khoản thị trường trong quá trình giao dịch và đáp ứng thông tin minh bạch cho các nhà đầu tư muốn thực hiện thanh toán vật chất. Nhằm đảm bảo bên Bán tuân thủ các quy định trên Hợp đồng, Sở Giao dịch Hàng hóa cần thực hiện kiểm định (thông qua các tổ chức kiểm định hợp pháp) trước khi hàng hóa được chuyển giao. 

Quá trình kiểm định nhằm đánh giá đúng hàng hóa, phát hiện kịp thời và loại bỏ những lô hàng chưa đạt tiêu chuẩn, giúp khách hàng có thời gian để bổ sung và cung cấp. Những tiêu chuẩn này đều đã được quy chuẩn và là thước đo chung cho các loại hàng hóa trên thế giới  nhằm hạn chế quá nhiều tiêu chuẩn cùng áp dụng vào một mặt hàng được giao dịch. Thông tin về kết quả kiểm định hàng hóa được ghi nhận và lưu trữ chuyển đến Sở để thông tin cho các bên tham gia trong quá trình giao nhận hàng vật chất. 

Với những quy trình nhanh chóng, thủ tục và giấy tờ không quá phức tạp, hàng hóa giao dịch qua Sở giao dịch sẽ được đánh giá chính xác, lưu trữ cẩn thận và giao hàng đúng thời điểm với các mốc thời gian được quy định rõ ràng.