sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa SCE

23/06/2021

Ngày 22/6/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa SCE (TVKD mã số: 027).

Nội dung chính của Quyết định như sau:

  • TVKD 027 đã vi phạm các quy định trong hoạt động quản trị rủi ro của MXV.
  • Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với TVKD 027 với hình thức: 
    • Cảnh cáo toàn thị trường
    • Tạm dừng bảo lãnh mở tài khoản giao dịch trong thời gian 03 tháng kể từ ngày 22/6/2021 đến hết ngày 21/9/2021

Tải thông tin chi tiết tại đây

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...