sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Quy chế

 • Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  362/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  30/07/2021

  Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  360/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  30/07/2021

  Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  331/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  21/07/2021

  Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  311/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  12/07/2021

  Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam phiên ngày 20/07/2021 và 22-23/07/2021

  Số hiệu:
  309/TB/MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  12/07/2021

  Thông báo về cơ chế bảo vệ lệnh Market và lệnh Stop của Sở Giao dịch hàng hóa CME, CBOT, NYMEX, COMEX

  Số hiệu:
  306/TB/MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  09/07/2021

  Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  301/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  07/07/2021

  Quyết định giao nhận hàng vật chất khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  292/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  05/07/2021

  Quyết định ban hành danh mục đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  289/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  05/07/2021

  Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  283/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  30/06/2021

  Quyết định Giao nhận hàng vật chất khi đến hạn trong giao dịch Hơp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  273/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  30/06/2021

  Thông báo về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 05/07/2021

  Số hiệu:
  269/TB/MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  28/06/2021

  Quyết định Giao dịch sản phẩm Gạo thô, Lúa mỳ Kansas thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Chicago tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  263/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  23/06/2021

  Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  257/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  22/06/2021

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  209/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  03/06/2021

  Quyết định về việc giao dịch liên Kỳ hạn, giao dịch liên Hàng hóa và giao dịch liên Sở tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  208/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  03/06/2021

  Thông báo về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 07/06/2021

  Số hiệu:
  204/TB/MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  31/05/2021

  Thông báo về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 26/05/2021 và 31/05/2021

  Số hiệu:
  188/TB/MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  24/05/2021

  Quyết định giao nhận hàng hoá khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn sản phẩm Đường trắng tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  159/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  29/04/2021

  Quyết định bổ sung sản phẩm Đường trắng thuộc Sở giao dịch hàng hoá ICE EU vào danh mục hàng hoá giao dịch liên thông tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  157/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  29/04/2021

  Thông báo giao dịch các sản phẩm: Cà phê robusta; Dầu thô Brent; Dầu ít lưu huỳnh tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  154/TB/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  29/04/2021

  Quyết định thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  147/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  28/04/2021

  Quyết định Bổ sung sản phẩm Dầu cọ thô thuộc Sở giao dịch hàng hoá Bursa Malaysia vào danh mục hàng hoá giao dịch liên thông tại Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  91/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  31/03/2021

  Quyết định Giao nhận hàng hoá khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn sản phẩm Dầu cọ thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  93/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  31/03/2021

  Thông báo về việc Nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 02/04/2021

  Số hiệu:
  89/TB/MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  29/03/2021

  Quyết định Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  75/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  08/03/2021

  Quyết định v/v giao nhận hàng khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  19/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  13/01/2021

  Quyết định ban hành danh mục đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt nam

  Số hiệu:
  214/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  05/06/2020

  Quyết định Ban hành mức xử lý ký quỹ trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  210/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  05/06/2020

  Quyết định ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  35/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  28/04/2020

  Quyết định về việc quản lý phần mềm giao dịch hàng hoá tại Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  38/QĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  23/11/2018

  Quyết định về việc cấp số hiệu tài khoản giao dịch hàng hoá tại Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  25/QĐ/TGD-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  02/11/2018

  Quyết định về việc cấp tài khoản đăng nhập hệ thống giao dịch hàng hoá tại Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam

  Số hiệu:
  24/QĐ/TGD-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

  Ngày ban hành:
  02/11/2018

  Ban hành Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  146/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  29/04/2020

  Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Số hiệu:
  204/QĐ/TGĐ-MXV

  Cơ quan ban hành:
  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

  Ngày ban hành:
  23/12/2019

 • Văn bản hợp nhất năm 2018 các Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành

  Số hiệu:
  15/VBHN-BCT

  Cơ quan ban hành:
  Bộ Công Thương

  Ngày ban hành:
  04/07/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa

  Số hiệu:
  51/2018/NĐ-CP

  Cơ quan ban hành:
  Chính Phủ

  Ngày ban hành:
  09/04/2018

  Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa

  Số hiệu:
  158/2006/NĐ-CP

  Cơ quan ban hành:
  Chính phủ

  Ngày ban hành:
  28/12/2006