Tổng quan thị trường Nông sản
Nông sản
Tối qua và rạng sáng nay, USDA đã công bố hai báo cáo định kỳ về số liệu giao hàng nông sản và tiến độ mùa vụ nông nghiệp Mỹ với nội dung tóm tắt như sau.
10/12/2019
Nông sản
Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày biến động trái chiều, trong đó đậu tương tăng 0,4% và ngô tăng 0,3% song lúa mì giảm 0,2%.
09/12/2019
Nông sản
Tối qua và rạng sáng nay, USDA đã công bố hai báo cáo định kỳ về số liệu giao hàng nông sản và tiến độ mùa vụ nông nghiệp Mỹ với nội dung tóm tắt như sau.
03/12/2019
Các tin về nông sản khác

Nhóm mặt hàng khác
MXV đang giao dịch rất nhiều nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh về xuất nhập khẩu trên thế giới