Nguyên liệu Công nghiệp

Các mặt hàng giao dịch tại MXV


Tổng quan thị trường Nguyên liệu Công nghiệp & Tin tức
Thông tin là vàng, hãy nắm chắc thông tin thị trường để có quyết định tốt nhất cho bạn!
Cao su
Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho biết, tiêu thụ cao su tự nhiên trên toàn cầu dự báo sẽ tăng trong năm 2019, đạt 14,59 triệu tấn.
18/01/2019
Nguyên liệu
Từ đầu năm đến nay, giá xuất khẩu cao su trung bình ở mức 1.344,5 USD/tấn, thấp hơn 18,1% so với mức giá xuất khẩu trung bình cùng kỳ năm 2017.
26/12/2018
Cao su
Theo ANRPC, năm 2019 sản xuất cao su thế giới dự báo sẽ tăng 5,8% so với năm 2018, tiêu dùng dự báo đạt 14,73 triệu tấn, tăng 3,6%.
18/12/2018
Các tin về nguyên liệu công nghiệp khác

Nhóm mặt hàng khác
MXV đang giao dịch rất nhiều nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh về xuất nhập khẩu trên thế giới