Thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

V/v: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 16/9/2019.

Ngày đăng16/09/2019

Chia sẻ bài viết này

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ra quyết định số 1309/QĐ/HĐQT-MXV về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/9/2019.


Tin tức
Thị trường
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10/2019 trên thị trường quốc tế.
17/10/2019
Thị trường
Chốt phiên giao dịch đêm qua dầu, vàng cùng tăng, palađi tiếp tục phá kỷ lục, trong khi quan hệ Mỹ và Trung Quốc tiếp tục bế tắc khiến đồng, quặng sắt, thép sụt giảm.
17/10/2019
Thị trường
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10/2019 trên thị trường quốc tế.
16/10/2019