Tổng quan thị trường Năng lượng
Năng lượng
Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu của họ năm 2020, do tồn kho thắt chặt hơn dự kiến sau khi OPEC và các đồng minh đồng ý cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn trong quý 1/2020.
10/12/2019
Năng lượng
Các nhà sản xuất dầu dẫn đầu là Saudi Arabia và Nga đã đồng ý cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày trong quý 1/2020 nhưng dừng nay hành động cam kết này sau tháng 3/2020.
06/12/2019
Năng lượng
Các nhà sản xuất dầu của Mỹ có thể tăng sản lượng hàng ngày thêm 1 triệu thùng vào năm tới hay ít nhất là 100.000 thùng, với độ chênh lệch cao tạo ra tình trạng không chắc chắn rất lớn khi các quan chức OPEC nhóm họp trong tuần này để cân nhắc về hạn chế sản lượng.
04/12/2019
Các tin về năng lượng khác

Nhóm mặt hàng khác
MXV đang giao dịch rất nhiều nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh về xuất nhập khẩu trên thế giới