Năng lượng

Các mặt hàng giao dịch tại MXV


Tổng quan thị trường Năng lượng & Tin tức
Thông tin là vàng, hãy nắm chắc thông tin thị trường để có quyết định tốt nhất cho bạn!
Năng lượng
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho rằng Mỹ sẽ trở thành nước xuất khẩu dầu ròng vào cuối năm tới nhờ sản lượng trong nước tăng mạnh.
17/01/2019
Các tin về năng lượng khác

Nhóm mặt hàng khác
MXV đang giao dịch rất nhiều nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh về xuất nhập khẩu trên thế giới