sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

MXV quyết định thay đổi hình thức xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Phương

06/10/2020

Ngày 05/10/2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc thay đổi hình thức xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Phương, TVKD mã số: 022, theo Quyết định số 370/QĐ/TGĐ-MXV.

Xét theo Công văn ngày 02/10/2020 và hoạt động thực tế của Thành viên Kinh doanh 022 từ ngày 18/09/2020 đến nay, MXV đã quyết định thay đổi hình thức xử lý vi phạm trên.

Cụ thể, tạm ngừng mở tài khoản giao dịch mới từ ngày 21/09/2020 đến hết ngày 05/10/2020. Sau đó, từ ngày 06/10/2020, Thành viên kinh doanh số 022 được thực hiện mở mới tài khoản giao dịch đúng theo các quy định và quy trình MXV đã ban hành.

Theo Quyết định 370, TVKD số 022 chịu trách nhiệm thi hành, nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật và của MXV, không để tái diễn vi phạm.

Trước đó, ngày 18/09, MXV đã quyết định tăng xử phạt TVKD số 022 do vi phạm liên tiếp trong thời gian ngắn, thông qua việc cảnh cáo và công bố toàn thị trường đối với TVKD 022, tạm ngừng mở tài khoản giao dịch mới trong vòng 01 tháng, kể từ ngày 21/09/2020 đến ngày 20/10/2020.

Đồng thời, tạm dừng bảo lãnh khi yêu cầu mở tài khoản ký quỹ mới cho tất cả các Khách hàng của TVKD 022 trong vòng 12 tháng, từ ngày 21/09/2020 đến hết ngày 20/09/2021.

Tải thông tin chi tiết tại đây

Tin MXV

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...