sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

MXV chấm dứt tư cách TVKD của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư SGNX

24/09/2020

Ngày 23/09/2020, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ký quyết định số 378/QĐ/TGĐ-MXV về việc chấm dứt tư cách Thành viên Kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư SGNX (Mã thành viên: 019) tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Trước đó, ngày 12/08/2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã tiếp nhận đơn xin chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SGNX.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư SGNX chính thức được trao giấy chứng nhận Thành viên Kinh doanh từ ngày 06/05/2020 tại trụ sở công ty ở 159 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tải thông tin chi tiết tại đây

Tin MXV

 

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...