Dữ liệu thị trường

Dữ liệu đáng tin cậy, độ chính xác cao. Bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Dữ liệu hàng ngày
Báo giá bị trễ ít nhất 20 phút: 10 Sep 2017 01:33:10 CT
Chọn sản phẩm
Kỳ hạn Phiên trước Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá Thay đổi Khối lượng
Oct 17 203 203 203 203 203 +3 9,150,845
Nov 17 182 182 182 182 182 +8 7,230,551
Dec 17 168 168 168 168 168 -5 2,213,742
Jan 18 217 217 217 217 217 +1 6,178,845
Feb 18 53 53 53 53 53 -2 5,247,726
Số liệu thống kê
Thị trường quốc tế
Tháng Giá Thay đổi
10/2017 49.273.276 -
09/2017 49.668.534 -
08/2017 52.344.479 -
07/2017 52.553.466 -
06/2017 51.056.482 -
05/2017 49.259.646 -
04/2017 51.871.986 -
03/2017 53.450.748 -
01/2017 54.245.808 -
02/2017 53.330.353 -1,72 %
12/2016 51.006.506 -
Tháng Giá Thay đổi
07/2018 174.90 -
08/2018 170.70 -2,46 %
09/2018 172.70 +1,16 %
10/2018 161.80 -6,74 %
06/2018 189.50 -
05/2018 187.70 -
04/2018 184.00 -
03/2018 194.30 -
02/2018 194.20 -
01/2018 207.00 -
12/2017 198.00 -
10/2017 183.35 -
11/2017 196.10 +6,50 %
01/2017 286.52 -
02/2017 303.38 +5,56 %
03/2017 263.15 -15,29 %
04/2017 247.45 -6,35 %
05/2017 234.86 -5,36 %
06/2017 192.57 -21,96 %
07/2017 195.91 +1,70 %
08/2017 205.71 +4,76 %
09/2017 208.10 +1,15 %
12/2016 249.29 -
Dữ liệu hàng ngày
Báo giá bị trễ ít nhất 20 phút: 10 Sep 2017 01:33:10 CT
Chọn sản phẩm
Kỳ hạn Phiên trước Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá Thay đổi Khối lượng
Oct 17 203 203 203 203 203 +3 9,150,845
Nov 17 182 182 182 182 182 +8 7,230,551
Dec 17 168 168 168 168 168 -5 2,213,742
Jan 18 217 217 217 217 217 +1 6,178,845
Feb 18 53 53 53 53 53 -2 5,247,726
Thống kê giao dịch tại MXV
Giá trị toàn thị trường
Tổng khối lượng giao dịch
Dữ liệu hàng tháng
Báo giá bị trễ ít nhất 20 phút: 10 Sep 2017 01:33:10 CT
Chọn sản phẩm
Kỳ hạn Phiên trước Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá Thay đổi Khối lượng
Oct 17 203 203 203 203 203 +3 9,150,845
Nov 17 182 182 182 182 182 +8 7,230,551
Dec 17 168 168 168 168 168 -5 2,213,742
Jan 18 217 217 217 217 217 +1 6,178,845
Feb 18 53 53 53 53 53 -2 5,247,726
Dữ liệu hàng năm
Báo giá bị trễ ít nhất 20 phút: 10 Sep 2017 01:33:10 CT
Chọn sản phẩm
Kỳ hạn Phiên trước Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá Thay đổi Khối lượng
Oct 17 203 203 203 203 203 +3 9,150,845
Nov 17 182 182 182 182 182 +8 7,230,551
Dec 17 168 168 168 168 168 -5 2,213,742
Jan 18 217 217 217 217 217 +1 6,178,845
Feb 18 53 53 53 53 53 -2 5,247,726