Kim loại

Các mặt hàng giao dịch tại MXV


Tổng quan thị trường Kim loại
Kim loại
Giá quặng sắt tại Đại Liên, Singapore giảm. Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay thấp nhất 7 tuần. Giá thép tại Thượng Hải giảm.
17/10/2019
Kim loại
Giá đồng tại London ngày 17/10/2019 giảm do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu kim loại công nghiệp giảm.
17/10/2019
Kim loại
Đường Sơn đưa ra cảnh báo ô nhiễm cấp độ 2. Trung Quốc đưa ra kế hoạch ô nhiễm mùa đông hàng năm. Xuất khẩu quặng sắt của Rio Tinto trong quý 3/2019 tăng 5% so với quý 3/2018.
16/10/2019
Các tin về kim loại khác

Nhóm mặt hàng khác
MXV đang giao dịch rất nhiều nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh về xuất nhập khẩu trên thế giới