sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khô đậu tương

 • Khô đu tương 

  Hàng hóa giao dch 

  Khô đu tương CBOT 

  Mã hàng hóa 

  ZME 

  Đ ln hp đng 

  100 tn thiếu (~ 91 tn) / Lot 

  Đơn v yết giá 

  USD / tn thiếu 

  Thi gian giao dch 

  Th 2 - Th 6:  
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45 
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) 

  Bước giá 

  0.1 USD / tn thiếu 

  Tháng đáo hn 

  Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. 

  Ngày đăng ký giao nhn 

  Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báo đu tiên 

  Ngày thông báo đu tiên 

  Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 

  Ngày giao dch cui cùng 

  Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 

  Ký qu 

  Theo quy đnh ca MXV 

  Gii hn v thế 

  Theo quy đnh ca MXV 

  Biên đ giá 

  Gii hn giá ban đu 

  Gii hn giá m rng 

  $30/tn 

  $45/tn 

  Phương thc thanh toán 

  Giao nhn vt cht 

  Tiêu chun cht lượng 

  Khô đu tương theo tiêu chun ca CBOT 

   

   

   
 • Theo quy định của sản phẩm Khô đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT. 

  Khô đậu tương chứa 47,5% protein, được tạo ra bằng đậu nành xay và giảm hàm lượng dầu  trong sản phẩm quy định bằng cách sử dụng hexan hoặc dung môi hydrocacbon tương đồng. 

  Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn là: 

  Protein tối thiểu là 47,5%. 

  Chất béo tối thiểu là 0,5%. 

  Chất sơ tối thiểu là 3,5%. 

  Độ ẩm (khi được vận chuẩn bởi Bộ phận xử lý) tối đa là 12,0%. 

  Sản phẩm có thể chứa chất dinh dưỡng, các định lượng chất không độc để bớt vón cục và tăng tốc độ dòng chảy ở mức 0,5%. 

  Tên các tác nhân phải được thêm vào như 1 thành phần của sản phẩm. 

  Các phương pháp thử nhiệm được chấp nhận bởi AOAC (Association of Official Analytical Chemists) và AOCS (American Oil Chemists' Society).