sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Hướng dẫn thành viên

Hướng dẫn 01

01.

Đầu tư giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) có được pháp luật thừa nhận?

Trả lời:

MXV là Sở Giao dịch Hàng hóa cấp quốc gia được thành lập, hoạt động theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP). Đây là Sở Giao dịch Hàng hóa đầu tiên và duy nhất của Việt Nam liên thông với thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế. Vì vậy hoạt động đầu tư giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) được pháp luật thừa nhận và đã có khung pháp lý hoàn chỉnh, áp dụng theo mô hình quản lý đồng bộ, bao quát.

Hướng dẫn 02

02.

Những sản phẩm nào được phép giao dịch qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)?

Trả lời:

Hiện tại, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã có 25 mặt hàng được cấp phép giao dịch, chia thành 4 nhóm hàng lớn, bao gồm:

- Nông sản: Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini

- Nguyên liệu công nghiệp: Cà phê Robusta, Cà phê Arabica, Ca cao, Đường 11, Bông, Cao su RSS3, Cao su TSR20

- Kim loại: Bạch kim, Bạc, Đồng, Quặng sắt

- Năng lượng (nhóm hàng kinh doanh có điều kiện): Dầu thô Brent, Dầu thô WTI, Dầu WTI mini, Khí tự nhiên, Dầu ít lưu huỳnh, Xăng pha chế RBOB

Hướng dẫn 03

03.

Nhà đầu tư có bắt buộc tham gia vào quá trình giao nhận hàng vật chất khi đầu tư giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) không?

Trả lời:

Theo Quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/08/2020 về việc giao nhận hàng khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV, trong giai đoạn hiện tại MXV chưa tiến hành thực hiện việc giao nhận hàng vật chất đối với những sản phẩm hàng hóa giao dịch liên thông với các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài. Vì vậy, nhà đầu tư cần thực hiện việc đóng vị thế mở các Hợp đồng sắp đến hạn trước ngày thông báo đầu tiên theo quy định của MXV.

Hướng dẫn 04

04.

Điều kiện để trở thành Thành viên kinh doanh của MXV?

Trả lời:

Để đăng ký trở thành Thành viên kinh doanh của MXV, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Việc sử dụng tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV.

3. Có vốn điều lệ tối thiểu từ 75 (bảy mươi lăm) tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

4. Tại thời điểm xét duyệt tư cách Thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

5. Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV, có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí.

6. Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.

7. Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 5 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa và tối thiểu 1 nhân sự phụ trách công nghệ thông tin.

8. Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của MXV.

Hướng dẫn 05

05.

Điều kiện để trở thành Thành viên môi giới của MXV?

Trả lời:

Để đăng ký trở thành Thành viên môi giới của MXV, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Việc sử dụng tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV.

3. Có vốn điều lệ tối thiểu từ 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

4. Tại thời điểm xét duyệt tư cách Thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

5. Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV, có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí.

6. Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.

7. Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 3 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa. 

8. Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của MXV.