sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Giao nhận hàng hóa

Với vai trò là đầu mối liên kết trong các hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước thông qua dịch vụ kiểm định, vận tải hàng hóa độc lập và trung gian thanh toán.

Hàng hóa được giao dịch trên các Sở Giao dịch Hàng hóa thế giới luôn được chuẩn hóa theo một tiêu chuẩn khắt khe. Tuy nhiên vì tính chất phức tạp trong vận tải cũng như khối lượng hàng hóa khổng lồ giao dịch mỗi ngày, việc hàng hóa không đạt chuẩn là hoàn toàn có thể xảy ra. Dịch vụ kiểm định độc lập cho phép các doanh nghiệp trong nước đảm bảo một cách chính xác về số lượng và chất lượng hàng hóa được giao đúng như trong hợp đồng đã ký kết. Hệ thống kiểm định của MXV được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, được nhiều quốc gia và tổ chức công nhận, cho phép doanh nghiệp nội địa có thể giao dịch với bất kỳ đối tác nào trên thế giới mà không gặp phải các rào cản về thủ tục hành chính.

Hoạt động trung chuyển hàng hóa từ quốc tế về Việt Nam và vận tải nội địa cũng được MXV hỗ trợ một cách tối đa. Với hệ thống kho bãi đạt tiêu chuẩn quốc tế, trải rộng khắp cả nước, MXV có thể tiếp nhận các đơn hàng nhập khẩu của khách hàng và giao nhận hàng hóa tại địa phương theo đúng yêu cầu.

MXV cũng hợp tác với các ngân hàng thương mại lớn, có uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, như Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). Nhờ đó, MXV có thể hỗ trợ khách hàng thanh toán các hợp đồng quốc tế theo nhiều phương thức khác nhau như Điện chuyển tiền (TT), Tín dụng thư (LC)… một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Với sự phối hợp nhịp nhàng của ba hoạt động kiểm định – vận tải – thanh toán, MXV mang đến một giải pháp hoàn thiện để thực hiện giao nhận hàng hóa vật chất cho các doanh nghiệp Việt Nam.