sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI mini 07/2021 NQMN21 NYMEX 17/06/2021 21/06/2021
Dầu WTI 07/2021 CLEN21 NYMEX 18/06/2021 22/06/2021
Cacao 07/2021 CCEN21 ICE US 17/06/2021 15/07/2021
Xăng pha chế 06/2021 RBEM21 NYMEX 26/05/2021 26/05/2021
Xăng pha chế 05/2021 RBEK21 NYMEX 28/04/2021 28/04/2021
Xăng pha chế 04/2021 RBEJ21 NYMEX 29/03/2021 29/03/2021
Xăng pha chế 03/2021 RBEH21 NYMEX 24/02/2021 24/02/2021
Xăng pha chế 02/2021 RBEG21 NYMEX 27/01/2021 27/01/2021
Xăng pha chế 01/2021 RBEF21 NYMEX 29/12/2020 29/12/2020
Xăng pha chế 12/2020 RBEZ20 NYMEX 26/11/2010 26/11/2010
Xăng pha chế 11/2020 RBEX20 NYMEX 28/10/2020 28/10/2020
Xăng pha chế 10/2020 RBEV20 NYMEX 28/09/2020 28/09/2020
Xăng pha chế 09/2020 RBEU20 NYMEX 27/08/2020 27/08/2020
Xăng pha chế 08/2020 RBEQ20 NYMEX 29/07/2020 29/07/2020
Xăng pha chế 07/2020 RBEN20 NYMEX 26/06/2020 26/06/2020
Dầu ít lưu huỳnh 06/2021 QPM21 ICE EU 08/06/2021 08/06/2021
Dầu ít lưu huỳnh 05/2021 QPK21 ICE EU 10/05/2021 10/05/2021
Dầu ít lưu huỳnh 04/2021 QPJ21 ICE EU 08/04/2021 08/04/2021
Dầu ít lưu huỳnh 03/2021 QPH21 ICE EU 09/03/2021 09/03/2021
Dầu ít lưu huỳnh 02/2021 QPG21 ICE EU 09/02/2021 09/02/2021
Dầu ít lưu huỳnh 01/2021 QPF21 ICE EU 08/01/2021 08/01/2021
Dầu ít lưu huỳnh 12/2020 QPZ20 ICE EU 08/12/2020 08/12/2020
Dầu ít lưu huỳnh 11/2020 QPX20 ICE EU 10/11/2020 10/11/2020
Dầu ít lưu huỳnh 10/2020 QPV20 ICE EU 08/10/2020 08/10/2020
Dầu ít lưu huỳnh 09/2020 QPU20 ICE EU 08/09/2020 08/09/2020
Dầu ít lưu huỳnh 08/2020 QPQ20 ICE EU 10/08/2020 10/08/2020
Dầu ít lưu huỳnh 07/2020 QPN20 ICE EU 08/07/2020 08/07/2020
Khí tự nhiên 06/2021 NGEM21 NYMEX 24/05/2021 24/05/2021
Khí tự nhiên 05/2021 NGEK21 NYMEX 26/04/2021 26/04/2021
Khí tự nhiên 04/2021 NGEJ21 NYMEX 25/03/2021 25/03/2021
Khí tự nhiên 03/2021 NGEH21 NYMEX 22/02/2021 22/02/2021
Khí tự nhiên 02/2021 NGEG21 NYMEX 25/01/2021 25/01/2021
Khí tự nhiên 01/2021 NGEF21 NYMEX 24/12/2020 24/12/2020
Khí tự nhiên 12/2020 NGEZ20 NYMEX 23/11/2020 23/11/2020
Khí tự nhiên 11/2020 NGEX20 NYMEX 26/10/2020 26/10/2020
Khí tự nhiên 10/2020 NGEV20 NYMEX 24/09/2020 24/09/2020
Khí tự nhiên 09/2020 NGEU20 NYMEX 25/08/2020 25/08/2020
Khí tự nhiên 08/2020 NGEQ20 NYMEX 27/07/2020 27/07/2020
Khí tự nhiên 07/2020 NGEN20 NYMEX 24/06/2020 24/06/2020
Dầu Brent 07/2021 QON21 ICE EU 26/05/2021 26/05/2021
Dầu Brent 06/2021 QOM21 ICE EU 28/04/2021 28/04/2021
Dầu Brent 05/2021 QOK21 ICE EU 29/03/2021 29/03/2021
Dầu Brent 04/2021 QOJ21 ICE EU 24/02/2021 24/02/2021
Dầu Brent 03/2021 QOH21 ICE EU 27/01/2021 27/01/2021
Dầu Brent 02/2021 QOG21 ICE EU 28/12/2020 28/12/2020
Dầu Brent 01/2021 QOF21 ICE EU 26/11/2020 26/11/2020
Dầu Brent 12/2020 QOZ20 ICE EU 28/10/2020 28/10/2020
Dầu Brent 11/2020 QOX20 ICE EU 28/09/2020 28/09/2020