sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạch kim 07/2022 PLEN22 NYMEX 30/06/2022 27/07/2022
Dầu cọ thô 07/2022 MPON22 BMDX 30/06/2022 15/07/2022
Dầu cọ thô 06/2022 MPOM22 BMDX 31/05/2022 15/06/2022
Dầu cọ thô 05/2022 MPOK22 BMDX 29/04/2022 13/05/2022
Dầu cọ thô 04/2022 MPOJ22 BMDX 31/03/2022 15/04/2022
Dầu cọ thô 03/2022 MPOH22 BMDX 28/02/2022 15/03/2022
Dầu cọ thô 02/2022 MPOG22 BMDX 31/01/2022 15/02/2022
Bạc 10/2021 SIEV21 COMEX 30/09/2021 27/10/2021
Đường 11 07/2022 SBEN22 ICE US 30/06/2022 30/06/2022
Lúa mì mini 07/2022 XWN22 CBOT 30/06/2022 14/07/2022
Đậu tương mini 07/2022 XBN22 CBOT 30/06/2022 14/07/2022
Cà phê Arabica 07/2022 KCEN22 ICE US 22/06/2022 19/07/2022
Ngô mini 07/2022 XCN22 CBOT 30/06/2022 14/07/2022
Ca cao 07/2022 CCEN22 ICE US 17/06/2022 14/07/2022
Lúa mì 07/2022 ZWAN22 CBOT 30/06/2022 14/07/2022
Bông 07/2022 CTEN22 ICE US 24/06/2022 07/07/2022
Khô đậu tương 07/2022 ZMEN22 CBOT 30/06/2022 14/07/2022
Cà phê Robusta 07/2022 LRCN22 ICE EU 27/06/2022 25/07/2022
Đậu tương 07/2022 ZSEN22 CBOT 30/06/2022 14/07/2022
Ngô 07/2022 ZCEN22 CBOT/Globex 30/06/2022 14/07/2022
Dầu đậu tương 07/2022 ZLEN22 CBOT 30/06/2022 14/07/2022
Gạo thô 07/2022 ZREN22 CBOT 30/06/2022 14/07/2022
Gạo thô 05/2022 ZREK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Gạo thô 03/2022 ZREH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Gạo thô 01/2022 ZREF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Gạo thô 11/2021 ZREX21 CBOT 29/10/2021 12/11/2021
Gạo thô 09/2021 ZREU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Lúa mỳ Kansas 07/2022 KWEN22 CBOT 30/06/2022 14/07/2022
Lúa mỳ Kansas 05/2022 KWEK22 CBOT 29/04/2022 13/05/2022
Lúa mỳ Kansas 03/2022 KWEH22 CBOT 28/02/2022 14/03/2022
Lúa mỳ Kansas 12/2021 KWEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Lúa mỳ Kansas 09/2021 KWEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Bạch kim 09/2021 PLEU21 NYMEX 31/08/2021 28/09/2021
Bạch kim 08/2021 PLEQ21 NYMEX 30/07/2021 27/08/2021
Xăng pha chế 06/2022 RBEM22 NYMEX 31/05/2022 02/06/2022
Dầu Brent 07/2022 QON22 ICE EU 31/05/2022 31/05/2022
Khí tự nhiên 06/2022 NGEM22 NYMEX 27/5/2022 27/5/2022
Dầu WTI 06/2022 CLEM22 NYMEX 20/05/2022 24/05/2022
Dầu WTI mini 06/2022 NQMM22 NYMEX 17/05/2022 19/05/2022
Bạc 08/2021 SIEQ21 COMEX 30/07/2021 27/08/2021
Cao su TSR20 07/2022 ZFTN22 SGX 30/06/2022 30/06/2022
Cao su TSR20 06/2022 ZFTM22 SGX 31/05/2022 31/05/2022
Dầu cọ thô 01/2022 MPOF22 BMDX 31/12/2021 14/01/2022
Cao su RSS3 07/2022 TRUN22 OSE 18/07/2022 25/07/2022
Quặng sắt 07/2022 FEFN22 SGX 29/07/2022 29/07/2022
Cao su RSS3 06/2022 TRUM22 OSE 17/06/2022 24/06/2022
Quặng sắt 06/2022 FEFM22 SGX 30/06/2022 30/06/2022
Đồng 07/2022 CPEN22 COMEX 30/06/2022 27/07/2022
Đồng 06/2022 CPEM22 COMEX 31/05/2022 28/06/2022
Bạc 07/2022 SIEN22 COMEX 30/06/2022 27/07/2022