Tài liệu đào tạo

Bắt đầu tìm hiểu về giao dịch hàng hóa phái sinh với những kiến thức cơ bản và một loạt các khóa học được thiết kế nhằm giúp Quý vị hoàn thiện ở từng giai đoạn cuộc hành trình kinh doanh. Cho dù Quý vị là người mới đến thị trường phái sinh hay một nhà kinh doanh có kinh nghiệm nhưng tôi chắc một điều Quý vị vẫn luôn mong muốn cập nhật những kiến thức và kỹ năng mới nhất về thị trường phái sinh quốc tế


Các bài học nổi bật

Các bài học được chia theo chủ đề để theo dõi

Bài 1

Khái quát về mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

TÌM HIỂU THÊM
Bài 2

Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa theo quy định của pháp luật

TÌM HIỂU THÊM
Bài 3

Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa

TÌM HIỂU THÊM
Bài 4

Quan niệm về thị trường hàng hóa giao sau và mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa

TÌM HIỂU THÊM
Bài 5

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam

TÌM HIỂU THÊM
Bài 6

Sàn nào giao dịch hàng hóa gì ?

TÌM HIỂU THÊM
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được thành lập, hoạt động theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định số 158/2006/NĐ-CP).
Tìm hiểu thêm
Các hàng hóa đang giao dịch tại MXV
Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm