Lịch hội thảo

Các khóa học, hội thảo của chúng tôi sẽ giúp Quý vị nâng cao kiến thức và nâng cao hiểu biết về thị trường phái sinh. Quý vị tham khảo các tài liệu về hàng hóa phái sinh trước, tìm hiểu các chủ đề lựa chọn cho mình một sự kiện phù hợp. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý vị.


Lịch hội thảo

Trang sau Trang trước

Tìm hiểu thêm