Lịch hội thảo & đào tạo

Các khóa học, hội thảo của chúng tôi sẽ giúp Quý vị nâng cao kiến thức và nâng cao hiểu biết về thị trường phái sinh. Quý vị tham khảo các tài liệu về hàng hóa phái sinh trước, tìm hiểu các chủ đề lựa chọn cho mình một sự kiện phù hợp. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý vị.


Lịch hội thảo & đào tạo

STT Tên hội thảo / Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm
1 Hội thảo tương lai của thị trường hàng hóa nông sản tại Việt Nam 12/12/2017 - 23:10 Tòa nhà Imperial Building, 67 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
2 Hội thảo cao su 19/12/2017 - 01:55
3 Hội thảo thép 21/12/2017 - 10:30
4 Hội thảo hồ tiêu 28/12/2017 - 23:07
5 Hội thảo thành viên 23/01/2018 - 13:55

Tìm hiểu thêm