Đào tạo

Các bài học được chia theo chủ đề để theo dõi

Khi nói đến việc học như thế nào để giao dịch hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, chúng tôi chắc chắn rằng bạn đã nghe nói về hàng trăm "chiến lược bí mật" cũng như "bí quyết" của các nhà đầu tư thành đạt. Bạn có thể nhận được nhiều kinh nghiệm và kiến thức bằng cách đóng học phí cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm để họ truyền đạt lại kiến thức cho bạn.

Không cần trả tiền cho khóa đào tạo

Về kiến thức giao dịch hàng hóa phái sinh, bạn có thể nhận được tất cả mọi thứ bạn cần và miễn phí từ trang web của chúng tôi.

Nếu đang tìm kiếm khóa đào tạo nâng cao về giao dịch hàng hóa qua Sở để có kinh nghiệm và khả năng chuyên môn, bạn có thể học hỏi ngay từ hôm nay và chắc chắn một điều, bạn sẽ cảm thấy thú vị với các thông tin, tài liệu tạo của chúng tôi dưới đây:

KIẾN THỨC VỀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

 1. Phái sinh là gì ?
 2. Phái sinh hàng hóa là gì ?
 3. Vai trò của phái sinh hàng hóa
 4. Xu hướng phát triển thị trường phái sinh hàng hóa trên thế giới
 5. Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì ?
 6. Đặc tả hợp đồng của hợp đồng tương lai hàng hóa
 7. Tài khoản giao dịch
 8. Tài khoản ký quỹ
 9. Các loại ký quỹ tại Sở Giao dịch
 10. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng đối với tài khoản ký quỹ
 11. Vị thế là gì ?
 12. Giao dịch điện tử là gì ?
 13. Các hệ thống giao dịch điện tử nổi bật trên thế giới
 14. Những lợi ích của giao dịch điện tử
 15. Lệnh thị trường (Market order)
 16. Lệnh giới hạn (Limit order)
 17. Lệnh dừng (Stop order)
 18. Lệnh dừng giới hạn ( Stop with Limit O)
 19. Chu kỳ giao dịch
 20. Xác định trạng thái lãi/lỗ dự kiến cho các vị thế của HĐTLHH
 21. Giá của HĐTLHH được điều chỉnh hàng ngày theo thị trường
 22. HĐTLHH khi đáo hạn

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

 1. Lịch sử phát triển của Sở Giao dịch Hàng hóa
 2. Mục tiêu, chức năng của Sở Giao dịch
 3. Dịch vụ của Sở Giao dịch Hàng hóa
 4. Cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch Hàng hóa
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được thành lập, hoạt động theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định số 158/2006/NĐ-CP).
Tìm hiểu thêm
Các hàng hóa đang giao dịch tại MXV
Tìm hiểu thêm
Hướng dẫn giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn tại MXV
Tìm hiểu thêm

Các bài học nổi bật

Các bài học được chia theo chủ đề để theo dõi

Bài 1

Khái quát về mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Bài 2

Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa theo quy định của pháp luật

Tìm hiểu thêm
Bài 3

Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa

Tìm hiểu thêm