sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Dầu WTI mini

 • Dầu WTI mini NYMEX

   

  Tên sản phẩm giao dịch

  Dầu WTI mini

  Mã hàng hóa

  NQM

  Độ lớn hợp đồng

  500 thùng / lot

  Đơn vị giao dịch

  USD / thùng

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6:

  5:00 - 4:00 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.025 USD / thùng

  Tháng đáo hạn

  Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

  Ngày thông báo đầu tiên

  Theo quy định của MXV

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc)

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Theo quy định của MXV

  Phương thức thanh toán

  Không giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 • Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Light Sweet Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.