sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Dầu đậu tương

 • Dầu đu tương CBOT 

  Hàng hóa giao dch 

  Dầu đu tương CBOT 

  Mã hàng hóa 

  ZLE 

  Đ ln hp đng 

  60 000 pound / Lot 

  Đơn v yết giá 

  cent / pound 

  Thi gian giao dch 

  Th 2 - Th 6:  
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45 
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) 

  Bước giá 

  0.01 cent /pound 

  Tháng đáo hn 

  Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12.  

  Ngày đăng ký giao nhn 

  Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báo đu tiên 

  Ngày thông báo đu tiên 

  Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 

  Ngày giao dch cui cùng 

  Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 

  Ký qu 

  Theo quy đnh ca MXV 

  Gii hn v thế 

  Theo quy đnh ca MXV 

  Biên đ giá 

  Gii hn giá ban đu 

  Gii hn giá m rng 

  $0.035/pound 

  $0.055/pound 

  Phương thc thanh toán 

  Giao nhn vt cht 

  Tiêu chun cht lượng 

  Dầu đu tương theo tiêu chun ca CBOT 

   

   

   

   
 • Theo quy định của sản phẩm Dầu đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

  Dầu đậu nành thô phải đáp ứng với yêu cầu phân loại và tiêu chuẩn do Sở quy định hàng hóa CBOT quy định được tìm thấy trong Quy chế và Quy định của Sở đối với đúng loại đặc tả:

  ·        Không quá 3,0% độ ẩm và các tạp chất.

  ·        Có màu xanh lục nhạt hơn tiêu chuẩn 'A' và khi được tinh chế và tẩy màu thì tạo ra một loại dầu tinh chế và tẩy màu không đậm hơn 3,5 lần màu đổ trong thang đo Lovibond.

  ·        Dầu phải được tinh chế với mức hao hụt không quá 5% và được xác định theo phương thức 'dầu trung tính'.

  ·        Dầu phải có điểm bắt cháy không thấp hơn 250 độ F, phương pháp cốc kín.

  ·        Dầu không được chứa 1,5% các chất xà phòng hóa (không có độ ẩm và dễ bay hơi).

  Không có sự phân loại thấp hơn sẽ được giao nhận khi hết hạn hợp đồng trong giao dịch hàng hóa tương lai. Một phân khúc cao hơn có thể được thực hiện giao nhận với mức giá hợp đồng trừ trường hợp việc thất thoát khi tinh chế ít hơn 5% theo phương pháp "dầu trung tính', tiền phí tăng thêm của cuargias cả thị trường tại thời điểm bốc dỡ hàng sẽ được trả cho mỗi 1% dưới 5% thất thoát (các phân đoạn) với mức tín dụng tối đa là 4,5%.

  Phương pháp của AOCS (American Oil Chemists' Society) sẽ được theo dõi với các mẫu và các phân tích cho tất cả các lần kiểm tra, trừ việc xác định màu xanh của dầu, yếu tố mà được kiểm định bởi National Soybean Processors Association.