sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa SCE là Thành viên Kinh doanh mới của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

09/11/2020

Từ ngày 09/11/2020, Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa SCE chính thức trở thành Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và mang mã số thành viên 027-KD, theo Quyết định số 430/QĐ/TGĐ-MXV.

Tải Quyết định chứng nhận Thành viên kinh doanh tại đây

Tải Giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh tại đây

Tin MXV

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...