sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin nội bộ

Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam là thành viên Môi giới mới của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

29/09/2020

 

Từ ngày 30/09/2020, Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam chính thức là Thành viên Môi giới của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, theo Quyết định số 383/QĐ/TGĐ-MXV.

 

Tải thông tin chi tiết tại đây

Tin MXV

 

Tin tức liên quan

Tin nội bộ

03/02/2020

V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tin nội bộ

04/06/2020

Ngày 04/06/2020, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cho một số Thành viên kinh doanh (TVKD)...