sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Cao su RSS3

 • Cao su RSS3 TOCOM

  Hàng hóa giao dịch

  Cao su RSS3 OSE

  Mã hàng hóa

  TRU

  Độ lớn hợp đồng

  5 tấn/ lot

  Đơn vị yết giá

  JPY / kg

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6: 

  • Phiên 1: 07:00 – 13:15

  • Phiên 2: 14:30 – 17:00

  Bước giá

  0.1 JPY / kg

  Tháng đáo hạn

  06 tháng liên tiếp

  Ngày đăng ký giao nhận

  5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

   

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc thứ 4 trước ngày cuối cùng của tháng đáo hạn.

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  N/A

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 • Theo quy định của sản phẩm Cao su RSS3 (Ribbeb Smoked Sheet No.3) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa TOCOM.

  Cao su RSS 3 hoặc RSS 4 theo tiêu chuẩn đặc tả quốc tế, dựa theo tiêu chuẩn của The Green Book 1969.

  RSS 3: Độ khô và lớp mốc mỏng trên bề mặt gói giấy, kiện và mặt trong của tờ cao su, được xác định tại thời điểm giao hàng có thể được chấp nhận. Độ mốc và khô cho phép không được vượt quá 10%. Màu không bị loanh lổ, bong bóng nhỏ và mảnh nhỏ của vỏ cây được cho phép. Các đốm oxi hóa hay sọc, mỏng, bị nhiệt, bị hóa cứng, khói khét, mờ đục và bị cháy sun không được chấp nhận. Cao su phải khô, dai, và không chứa cát, dị tật, phồng rộp, chất bẩn và các tạp chất khác khác ngoài các tạp chất được quy định thì được chấp nhận