sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Bản tin

04/06/2020

Theo tin tức từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá đường thô tăng lên mức cao nhất hơn 2 tháng.

03/06/2020

Theo tin tức từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá dầu thô tăng mạnh trước cuộc họp OPEC+.

02/06/2020

Theo tin tức từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu nông sản của Mỹ.

01/06/2020

Theo tin tức từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), hội nghị Tập huấn Thành viên tháng 5 kết thúc tốt đẹp.

29/05/2020

Theo tin tức từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), quỹ bình ổn giá giúp giá xăng trong nước không tăng mạnh.

28/05/2020

Theo tin tức từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Căng thẳng thương mại Mỹ Trung và giá đậu tương đang nóng lên.

27/05/2020

Theo tin tức từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV),giá dầu đậu tương tăng mạnh hơn 2%.