MXV TUYỂN DỤNG

Là sở giao dịch hàng hóa đầu tiên được cấp giấy phép tại Việt Nam, hướng đến tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và mang tính quốc tế.


Tham gia làm việc cùng MXV

Vị trí tuyển dụng mới nhất Số lượng Ngày đăng
Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Là Sở Giao Dịch Hàng Hóa đầu tiên được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm