Hỏi đáp cùng MXV

1)    Làm như thế nào để mở tài khoản?
-    Bạn liên hệ đến bộ phận quản lý thành viên của Sở Giao dịch hoặc liên hệ trực tiếp đến các Thành viên của Sở.
-    Thành viên kinh doanh (TVKD) sẽ là người trực tiếp mở tài khoản cho khách hàng.
-    Nguồn dẫn: hướng dẫn mở tài khoản của TVKD.


2)    Tôi cần phải nộp kí quỹ nhỏ nhất là bao nhiêu ?
-    Các mặt hàng giao dịch trên Sở sẽ có các mức kí quỹ khác nhau. Tùy vào nhu cầu của khách hàng muốn giao dịch mặt hàng gì, khách hàng sẽ phải đóng mức kí quỹ tương ứng.
-    Quý khách hàng tham khảo: Quy định tỷ lệ ký quỹ trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.


3)    Nộp/ rút tiền như thế nào?
-    Quý khách hàng sẽ được TVKD hướng dẫn cách nộp rút tiền trên hệ thống giao dịch.
-    Nguồn dẫn: Hướng dẫn nộp/rút tiền của TVKD.


4)    Khách hàng giao dịch trên phần mềm gì ?
-    Khách hàng được giao dịch trên phần mềm Vission Commodities. Phần mềm độc quyền của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.


5)    Thời gian giao dịch như thế nào?
-    Tuân theo thời gian giao dịch trên các Sàn thế giới.(tham khảo thời gian giao dịch trên website mxv.vn)
-    Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có đội chuyên viên trực 24/24 xử lý lệnh.


6)    Khi cần liên lạc cho ai hoặc như thế nào?
-    Khi có nhu cầu xử lý về tài khoản giao dịch, đầu tiên quý khách hàng liên hệ trực tiếp đến TVKD phụ trách mở tài khoản cho khách hàng. Sau đó nếu không thỏa đáng có thể gọi điện đến Khối Quản lý thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được thành lập, hoạt động theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định số 158/2006/NĐ-CP).
Tìm hiểu thêm