Công nghệ

MXV làm việc với các Sở giao dịch hàng đầu Thế giới, và được hưởng hệ thống kết nối và cập nhật những cong nghệ giao dịch tiên tiến và hiện đại nhất.


SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM GIAO DỊCH HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Hệ thống phần mềm giao dịch hàng hóa (CTS) của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) là một hệ thống khép kín, kết nối toàn diện các nghiệp vụ từ Sở, thành viên kinh doanh đến cả việc cung cấp các tiện ích nhằm giúp khách hàng thuận lợi nhất trong việc thực hiện các giao dịch của mình. Hệ thống CTS gồm các phân hệ chính như:

  • Phân hệ quản lý nghiệp vụ giao dịch: quản lý tài khoản khách hàng, quản lý thành viên, quản lý rủi ro, thống kê và báo cáo.
  • Phân hệ giao dịch trực tuyến: được thiết kế theo hướng web-app và mobile-app, cho phép khách hàng chủ động trong việc giao dịch qua Internet. Hỗ trợ nhiều loại lệnh giao dịch.
  • Phân hệ khớp lệnh: thực hiện so khớp và trả kết quả giao dịch về cho Sở và các Thành viên cũng như trực tiếp đến khách hàng thông qua webservice.
  • Phân hệ thanh toán bù trừ và giao nhận hàng vật chất: thanh toán bù trừ tiền giữa các nhà đầu tư, thành viên và hiện thực quy trình giao nhận hàng vật chất.
  • Phân hệ quản lý lệnh: quản lý lệnh giao dịch và trạng thái giao dịch.
  • Phân hệ công bố thông tin: cung cấp thông tin giao dịch trực tuyến đến khách hàng cũng như các thông tin về thị trường hàng hóa trong nước và thế giới.
Giao tiếp với các hệ thống khác thông qua Web service/ Web API dùng giao thức https. Hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp SOAP, REST với các dạng thông điệp chuẩn XML, JSON.
TẢI NGAY APP GIAO DỊCH MXV TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
Đã có Phiên bản dành cho cả IOS và Android
TẢI NGAY

Các dịch vụ khác
Các dịch vụ sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV cung cấp

MXV là sở giao dịch hàng hóa đầu tiên và duy nhất được cập nhật và kết nối với các đối tác quốc tế

Liệt kê tất cả các khoản phải trả của tất cả các bên, so các khoản phải thu và phải trả của mổi bên và mỗi bên chỉ thực hiệ thu hay trả phần chênh lệch

Đây là dịch vụ nhằm đảm bảo hàng hóa của bên bán giao cho bên Mua đúng chủng loại, phẩm chất, quy cách được thỏa thuận.

Sở MXV sẽ đàm bỏa cung cấp cho bên Mua và bên bán những công ty Logistics có uy tín

Đây là dịch vụ nhằm đảm bảo hàng hóa của bên bán giao cho bên Mua đúng chủng loại, phẩm chất, quy cách được thỏa thuận.

MXV làm việc với các Sở giao dịch hàng đầu Thế giới, và được hưởng hệ thống kết nối và cập nhật những cong nghệ giao dịch tiên tiến và hiện đại nhất.

Số liệu thống kê
Thị trường quốc tế
Tháng Giá Thay đổi
10/2017 49.273.276 -
09/2017 49.668.534 -
08/2017 52.344.479 -
07/2017 52.553.466 -
06/2017 51.056.482 -
05/2017 49.259.646 -
04/2017 51.871.986 -
03/2017 53.450.748 -
01/2017 54.245.808 -
02/2017 53.330.353 -1,72 %
12/2016 51.006.506 -
Tháng Giá Thay đổi
07/2018 174.90 -
08/2018 170.70 -2,46 %
09/2018 172.70 +1,16 %
10/2018 161.80 -6,74 %
06/2018 189.50 -
05/2018 187.70 -
04/2018 184.00 -
03/2018 194.30 -
02/2018 194.20 -
01/2018 207.00 -
12/2017 198.00 -
10/2017 183.35 -
11/2017 196.10 +6,50 %
01/2017 286.52 -
02/2017 303.38 +5,56 %
03/2017 263.15 -15,29 %
04/2017 247.45 -6,35 %
05/2017 234.86 -5,36 %
06/2017 192.57 -21,96 %
07/2017 195.91 +1,70 %
08/2017 205.71 +4,76 %
09/2017 208.10 +1,15 %
12/2016 249.29 -